Moja satnica (0)
R2C umetnička rezidencija Segedin - Kep-Szin-Haz
Krajem septembra održana je umetnička rezidencija u okviru koje su se okupili umetnici iz Segedina i okolnih mesta sa idejom da kreativnim i savremenim umetničkim pristupom približe i otkriju funkcionalnost reke u svakodnevnom životu lokalnih zajednica.

Podstaknuti njenom višestrukom ulogom, od praktične, koja povezuje zajednice i olakšava svakodnevicu, do duhovne, koja oplemenjuje svakog pojedinca, u sklopu projekta Rivers to Communities (R2C), radionica se sastojala iz nekoliko faza. Od pripreme do realizacije izložbe slika, recikliranja postojeće instalacije koja je dobila novu namenu, do koncerta propraćenog VJ projekcijom.

Instalacija pod imenom „Rivernook“ Gabora Vajde postavljena je nedaleko od Tise, na spoljašnjem delu zgrade Tehničke škole „Vedres Ištvan“, ispod memorijalne ploče u znak sećanja na mađarskog pesnika, esejistu, prevodioca i proznog pisca Mihalja Babiča. Zgrada koja je na obali reke simbolično integriše grad i reku, te je monitor koji prikazuje video rad integrisan unutar zgrade. Video rad čini kolaž sastavljen od arhivskih fotografija sa delovima pesama savremenih mađarskih pisaca koje govore o povezanosti Segedina i Tise .

Izložba Brigite Tar postavljena je i otvorena u Grand Cafeu gde je takođe održan koncert dua Angorang uz VJ projekciju koja se tematski oslanjala na reku. Cilj događaja je bio kako podizanje svesti o rekama, tako i o zajedničkom identitetu i savremenoj kulturnoj sceni našeg regiona.