Moja satnica (0)
Direktor festivala Cinema City održao predavanje studentima PMF-a u Novom Sadu
U želji da se studentima turizma na master akademskim studijama u okviru predmeta Osnovi upravljanja događajima” približi praktično iskustvo i profesionalni osvrt na branšu koja je u ekspanziji u poslednjoj deceniji, četvrtu godinu za redom je nastavljena saradnja Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Udruženja Cinema City zahvaljujući prof. dr Tatjani Pivac. 

Na predavanju održanom u utorak, 10. januara 2017. na PMF-u studenti su imali priliku da kroz razgovor i predavanje direktora Cinema City festivala, Miloša Ignjatovića, steknu sliku o mogućnostima i izazovima uzbudljive profesije event menadžera. Miloševo dvadesetogodišnje iskustvo u organizovanju festivala kao što su Exit, Cinema City kao i brojnih drugih događaja poput izložbi, koncerata, konferencija je slikovito objašnjeno kroz osvrt na društveni kontekst u kome su festivali u Srbiji počeli da se razvijaju i uzore i dobre prakse kojima se rukovodio prilikom organizacije događaja. Osim toga, bilo je reči o načinu na koji festivali i kulturni događaji uopšte mogu da doprinesu pozitivnim kulturnim, ekonomskim i prostornim promenama u urbanim sredinama.Kao posebno važnom segmentu organizacije događaja, ukratko je objašnjena metodologija organizacije događaja kao i faze projektnog ciklusa koje su od izuzetne važnosti za uspešnu realizaciju manifestacija bilo kog tipa. Takođe je bilo reči o neophodnim alatima za upravljanje kompleksnim događajima koji zahtevaju višemesečni rad, uključuju velike timove, podrazumevaju produkcije izazove i odgovorno finansijsko planiranje i izveštavanje.

Na kraju izlaganja, studenti su ohrabreni da se uprkos svim izazovima sredine u kojoj živimo, upuste u avanturu bavljenja event menadžmentom jer je to profesija koja je kreativna, zabavna, omogućava upoznavanje velikog broja ljudi i različitih kultura. U tom smislu je Novi Sad posebno interesantan kao grad festivala” koji nudi različite mogućnosti za (samo)zapošljavanje mladih u sektoru kreativnih industrija i po svemu sudeći, taj trend će nastaviti da se razvija i u budućnosti.