Moja satnica (0)
Cirkus gradi poverenje
Osvrt na najuspešnije projekte Udruženja Cinema City u 2019. godini

Kroz brojne projekte koje je Udruženje Cinema City do sada realizovalo, pokazalo se da je umetnost vrlo efikasno sredstvo edukacije. Učenje kroz umetničko iskustvo donosi priliku da se bavimo raznim temama, otkrivanjem i razumevanjem ljudskog ponašanja, razmišljanja i unutrašnjih potencijala mladih.

Savremeni cirkus, kao vrsta izvođačke umetnosti, još uvek nije dovoljno zastupljen u Srbiji, ali je veoma snažno sredstvo kojim se izaziva, „provocira“ razmišljanje o važnim društvenim pitanjima, kao i učešće u kreativnom rešavanju problema.

Kako živimo u multietničkoj i multikulturalnoj sredini, projekat „Cirkus gradi poverenje“, kroz kreativan i umetnički rad sa mladima Novog Sada na polju savremene scenske umetnosti i kreativnih industrija, ima za cilj borbu protiv predrasuda o različitosti, kao i prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma.


Performans nastao u okviru projekta Cirkus gradi poverenje osmislili su i izvode srednjoškolci (zajedno sa mentorima ekspertima u oblasti savremenog cirkusa) za publiku koju čine srednjoškolci. Performans je izveden do sada, pred publikom u vise gradova naše zemlje (Novi Sad, Kikinda, Bačka Topola, Novi pazar i okolna mesta,…) ukupno dvanaest puta.

Projekat „Cirkus gradi poverenje“ realizovalo je Udruženje Cinema City u saradnji sa Ludificoi Kreativnim pogonom, dve organizacije iz Novog Sada koji vode školu savremenog cirkusa i koje već imaju bogato iskustvo u društveno angažovanom radu i radu sa osetljivim grupama.

Projekat je realizovan zahvaljujući podršci Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, kao i Britanske ambasade u Beogradu.